اخبار دفتر
mesbah
آيت الله مصباح يزدي: دفتر تبليغات اسلامي يكي از نهادهاي تاثيرگذار نظام است مدير موسسه امام خميني با تقدير از اقدامات دفتر تبليغات اسلامي، گفت: دفتر تبليغات اسلامي يكي از نهادهاي تاثيرگذار نظام است.
آيت الله محمد تقي مصباح يزدي در ديدار با رئيس و معاونين دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم با بيان اينكه از فعاليت هاي دفتر تبليغات اسلامي به عنوان يك طلبه حوزه از قديم الايام اطلاع داشته ام، تصريح كرد: نوع اقداماتي كه در دفتر تبليغات اسلامي صورت مي پذيرد اقداماتي بسيار خوب است.

وي افزود: كار انساني همواره جاي تكامل دارد و در ارزيابي كلي دفتر تبليغات اسلامي كه يكي از مراكز مثبت و تاثيرگذار نظام است بايد كامل تر به سمت مقصود حركت كند.

استاد حوزه علميه قم ادامه داد: رهبرمعظم انقلاب عنايت بسياري نسبت به ارتقاي سطح كيفي كارها دارد و اين امر اميدواري بيشتري را ايجاد مي كند كه همه خدمت كنندگان به اسلام و نظام به ارتقا بخشي سطح كيفي كار خود بپردازند.

وي گفت: با توجه به نگاه كلي كه به حوزه و فعاليت هاي حوزه و دفتر تبليغات به عنوان ارگاني از حوزه وجود دارد اگر مجموعه اي تشكيل داده مي شد بسيار موثر بود تا بدانيم روحانيت امروز كشور در چه وضعيتي قرار دارد.

مدير موسسه امام خميني(ره) بيان داشت: امروز بسياري از روحانيون هستند كه از كارهاي دفتر تبليغات اطلاعي ندارند و ما بايد به عنوان قدم اول وضع موجود را بررسي كرده و در معرفي صحيح خود و برنامه ها و اهداف خود اقدام كنيم.

وي با اشاره به ضرورت بررسي و ضعيت روحانيت امروز در دنيا، گفت: بايد بدانيم كه روحانيت براي وضع ايده آل بايد چگونه باشد و چه فاصله اي را با وضعيت مطلوب دارد.

آيت الله مصباح يزدي همچنين با بيان اينكه آفت ها و آسيب ها از سرعت حركت ما به سوي اهداف مي كاهد، خاطرنشان كرد: بايد آسيب ها و آفت هاي حوزه را شناخت.

وي همچنين با بيان اينكه يك اتاق فكري از مراكز فعال حوزه مثل جامعه المصطفي؛ مديريت حوزه،  دفتر تبليغات، سازمان تبليغات و ... بايد تشكيل شود، توضيح داد: در اين اتاق با حضور نمايندگان پخته، دورانديش و كلان بايد به سياستگذاري براي حوزه پرداخت و طرح جامعي را ارائه كرد .

استاد حوزه علميه قم با اشاره به ترويج مسيحيت در برخي استان هاي كشور، گفت: در راستاي مبارزه با مسيحيتي كه دارد در بعضي استان ها رواج پيدا مي كند كارهايي انجام گرفته و هزينه هايي هم صرف شده است اما بازدهي ندارد به اين دليل كه برنامه و نظارتي ندارد.

وي تصريح كرد: اگر علاقه داريم كه با وهابيت مبارزه كنيم بايد مدرسه اي در اين خصوص تشكيل دهيم و كتاب هاي مهمي در اين زمينه نوشته شود و اينگونه به مبارزه بپردازيم.

آيت الله مصباح يزدي با تقدير از فعاليت هاي مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني، گفت: اساس فعاليت اين مركز و اينكه300 كارشناس در اختيار سوال كنندگان باشند اقدام بسيار بزرگي است و بايد سعي كرد كيفيت آن را بالا برد و با نظارت، كنترل و امكاناتي كه هست مي توان پاسخ و سوالات را به صورت پرسش و پاسخ هايي منتشر كرد تا همگان از آن استفاده كنند.

وي بيان داشت: امروزه سايت هاي زيادي هستند كه عليه نظام اسلامي فعاليت مي كنند و بايد توجه داشت كه پاسخگويي كار بسيار ارزشمندي است.

مدير موسسه امام خميني(ره) گفت: تبليغ ما نبايد يك تبليغ كليشه اي شود وبايد برنامه ريزي مناسبي صورت گيرد تا بهترين ها انتخاب شوند و از كار موازي كاري در تبليغ بايد جلوگيري شود و زمينه هاي وسيعي براي تبليغ اسلامي وجود دارد كه ما هنوز كشف نكرده ايم

وي تصريح كرد: تخصصي شدن دروس حوزه مدت هاست كه مطرح است اما به جايگاه خوبي نرسيده و البته نمي توان توقع داشت كه همه برنامه ها در ظرف شش ماه و يا يكسال عملي شود ولي بايد از يك نقطه اي شروع كرد و طرح داشت تا ديد كمبود در كجاست.

آيت الله مصباح يزدي با اشاره به آفت سياست زدگي بيان داشت: دولتي مي آيد و چند سالي مي ماند و مي رود و در هيچ كشوري هيچ سياستي هيچوقت پايدار نبوده و نمي شود پيش بيني كرد كه چنين چيزي هم باشد و اگر كارهاي فرهنگي و ديني ما به گونه اي  تنظيم شود كه متاثر از كارهاي سياسي شود نوساناتي در آن پيدا خواهد شد و اين آفت بسيار بزرگي است.

وي با بيان اينكه به استقلال حوزه بايد توجه ويژه اي داشت، تصريح كرد: بايد عنايت داشت كه با يك دور انديشي خاص و اما واقعيت ها را دور از چشم نداشت گرچه ديانت ما همچون سياسيت ماست.

استاد حوزه علميه قم تصريح كرد: بايد توجه داشت كه جريانات سياسي و حركات سياسي در حركات اصلي ما نقش نداشته باشند و كساني كه پست هاي كليدي دارند خود ابزار سياست نباشند.

وي خاطرنشان كرد: اينكه دين و دستگاه هاي دين ابزاري شود براي سياستمداران كار بسيار بدي است و متاسفانه چنين چيزهايي واقع شده است كه بايد سعي كنيم ديگر نشود و جبران شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران
مجری سایت : شرکت سیگما