اخبار دفتر
yoosefi
سال جهاد اقتصادي سرآغازي براي استخراج مباحث علوم انساني از قرآن حجت الاسلام يوسفي مقدم تبيين سياست‌هاي اقتصادي قرآن را نخستين گام در مسير جهاد اقتصادي دانست و گفت: استخراج مباحث علوم انساني از قرآن سرآغازي در تحقق اين مهم است.
حجت الاسلام والمسلمين محمدصادق يوسفي مقدم، رييس مركز فرهنگ و معارف قرآن درباره ضرورت استفاده از توان فعالان قرآني در فعاليت‌هاي كلان كشوري به منظور تحقق جهاد اقتصادي به خبرنگار شبستان گفت: آرمان بلند ملت ايران براي رسيدن به جايگاه بلند اقتصادي زماني تحقق مي‌يابد كه منطبق با ارزش‌هاي اسلامي در قرآن و سنت باشد و گرنه به مسير انحرافي اقتصادهاي حاكم بر جهان غيراسلامي پيش رفته و جنبه الگوبخشي خود به نظام جهاني را از دست مي‌دهد.
وي نياز به حضور فعالان قرآني در جهاد اقتصادي را در دو عرصه پررنگ‌تر دانست و اظهاركرد: تبيين سياست‌هاي اقتصادي قرآن نخستين گام در اين راستا است از اين رو بايد به نظريه‌پردازي در حوزه اقتصاد اسلامي پرداخت، بدين معنا كه همسو با تاكيد رهبري مبني بر استخراج مباحث علوم انساني از قرآن، سال جهاد اقتصادي را سرآغازي براي تحقق اين مهم در نظر گرفت.
حجت الاسلام يوسفي مقدم تصريح كرد: علاوه بر اين، فعالان و انديشمندان قرآني مي‌توانند با نظريه‌پردازي در حوزه اقتصاد اسلامي در مقايسه با ساير اقتصادهاي حاكم در نظام جهاني همچون سوسياليسم، كاپيتاليسم و ليبراليسم ناكارآمدي انديشه‌هاي اين مكاتب بي‌بهره از وحي را به جهانيان نشان دهند.
رييس مركز فرهنگ و معارف قرآن با تاكيد بر لزوم گسترش فرهنگ عمومي در اقتصاد اسلامي يعني تطبيق نگاه مردم با ارزش‌هاي اقتصادي اسلام بيان كرد: فعالان قرآني با تروج فرهنگ اقتصاد اسلامي در جامعه مي‌توانند اقتصادي بالنده و فاخر در عرصه جهاني را متولد مي‌كند، از سوي ديگر با استانداردسازي فعاليت اقتصادي يعني ترويج فرهنگ استاندارد در نظام اسلامي، مي‌توانند مسير عمل به مطالبات رهبري در اين عرصه را فراهم كنند.
وي درباره ضرورت كاربردي كردن آموزه‌هاي قرآني در مسير جهاد اقتصادي ابرازكرد: كاربردي كردن دانش به معناي خروج آن از ذهنيت و تبديل به عينيت و از خلاء به واقعيت آوردن است، هنگامي كه دانش كاربردي شود كارايي خود در رفع نيازهاي جامعه را نشان مي‌دهد. حجت الاسلام يوسفي مقدم ادامه داد: هنگامي كه دانش از نظر خروج كرده و به حوزه كاربردي وارد شود زمينه كار و بهره وري آن فراهم مي‌شود و اين حوزه بيشترين ارتباط را با دانش آموختگان قرآني دارد، اين افراد با تبيين كاربردي اقتصاد قرآني مي‌توانند بستر مناسب فعاليت و تلاش براي عموم جامعه را فراهم كنند چراكه پديد آمدن فعاليت‌هاي اقتصادي سالم به تطبيق با ارزش‌هاي قرآني نياز دارد.
وي با تاكيد بر لزوم تغيير نگاه مسئولان به فعالان و فعاليت‌هاي قرآني گفت: نگاه و انتظار در فعاليت‌هاي قرآني بايد اصلاح شود، ابتدا مسئولان و كارگزاران عرصه اقتصاد خود را نيازمند حاكيمت ارزش‌هاي اقتصادي سالم از منظر قرآن بدانند و از سوي ديگر فعالان قرآني خود را در برابر انتظارات مسئولان موظف دانسته تا اقتصاد سالم در عرصه نظر و عمل محقق شود.
حجت الاسلام يوسفي مقدم با بيان اين مطلب كه فعالان قرآني نبايد حضور فيزيكي در عرصه‌هاي اقتصادي داشته باشند، خاطرنشان كرد: بايد براي ورود ارزشي انديشه‌هاي قرآني به اقتصاد تلاش شود در غير اين صورت نه تنها دست فعالان قرآني از فعاليت‌هاي كوتاه شده بلكه از فكر و انديشه دور و دچار چالش مي‌شوند، بنابراين ورود ارزشي، فرهنگي و ايدئولوژيكي فعالان قرآني در عرصه جهاد اقتصادي از ساير روش‌ها كارگشا‌تر است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران
مجری سایت : شرکت سیگما